01 02 03 04 05
 

 

Gastroenteroloji uygulamalarında endoskopi ünitemizde ileri teknoloji ürünü video endoskopik sistemler ile özofagoskopi, gastroduodenoskopi, kolonoskopi, endoskopik ultrasonografi, enteroskopi ve endoskopik retrograd kolanjiyopankreatikografi gibi tanısal işlemlerin yanında, perkütan endoskopik gastrostomi, dilatasyonlar, özofagusa stent yerleştirme ve balon dilatasyonu, polipektomi, özofagus varislerine band ligasyonu, skleroterepi ile ülser kanamalarına termokoagülasyon ile müdahale edilmektedir. Ayrıca perkütan transhepatik kolanjiyogram ile pek çok perkütan biliyer girişimler yapılmaktadır. Tüm akut ve kronik karaciğer hastalıklarına yönelik olarak ilgili tüm tetkikler laboratuvarlarımızda mevcut olup ultrasonografi eşliğinde karaciğer biyopsisi rutin olarak uygulanmaktadır. Yukarıda belirilen tüm hastalıkların tanı ve takibi gerek klinik gerek poliklinik düzeyinde yapılmaktadır. Karaciğer nakil adayları ve nakil yapılmış hastaların tüm takip ve tedavileri de yapılmaktadır.