01 02 03 04 05

HEDEFLERİMİZ

 

1.1. Planlanan SHKS eğitimlerinin D.Ü. Hastanelerinde  sağlık, idari, yönetim bazında çalışan  potansiyel grup katılımcıların  % 51’ne ulaşmak.

1.2. SHKS Eğitimlerinde yer alan konuların en az 15 tanesini verebilmek.

1.3.SHKS Eğitimlerinin  % 80 oranında etkinliğini ölçmek.

1.4. SHKS Eğitimlerini alan katılımcıların eğitim kartlarını   % 80 oranında HBYS Eğitim Modülü’ne işlemek.

2.1. Yeni başlayan personellere, Bölüm Uyum Eğitimlerini % 90 oranında   vermek.

2.2. Yeni başlayan personellere, Ön Uyum Eğitimini  % 90 oranında  vermek.

2.3. Yeni başlayan personellere, Genel Uyum Eğitimini % 90 oranında vermek.

3.1. Birimler tarafından  planlanan Hizmet İçi Eğitimleri % 80 oranında, Yıllık  Hizmet İçi Değerlendirme Formuna  işlemek,

3.2. Verilen Hizmet İçi Eğitimlerin girişlerini elektronik ortamda saklamak sureti ile %90 oranında kayıt altına almak.

4.1. SHKS  Hasta ve Hasta yakınlarına yönelik eğitimlerde yer alan Anne Sütü Eğitimi’ni yatan  hastaların (Doğum yapan anneler –Z33 ve O80  ICD Kodları) % 90’nına verilmesini ve kayıt altına alınmasını sağlamak.

4.2.  SHKS  Hasta ve Hasta yakınlarına yönelik eğitimlerde yer alan Diyaliz Hastaları Tedavi Hususları Eğitimini yatan hasta ve hasta yakınlarının % 90’nına verilmesini ve kayıt altına alınmasını sağlamak.

5.1. Birimler/çalışanlar tarafından  ihtiyaç doğrultusunda talep edilen Yıllık Eğitim Planı dışındaki eğitimleri %80 organize etmek.

5.2. Birimler/çalışanlar tarafından  ihtiyaç doğrultusunda talep edilen Yıllık Eğitim Planı dışındaki gerçekleşen eğitimleri %100 kayıt altına almak.

6.1. Sağlık Bakanlığı onaylı NRP ve Yetişkin Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasyon  kurs programını en az yılda bir adet düzenlemek .

6.2. Geçerlilik  süresi dolan sertifikaları n %100 tespitini etmek ve ilgililere yazı ile iletmek .

6.3. Sertifika Programı Eğitimlerine katılan personellerin sertifikasını HBYS Eğitim Modülündeki Personel Eğitim Kartı’na % 100 oranında işlemek.

7.1.Mevzuatlar gereği D.Ü. Hastanelerine alınması gereken stajyer kontenjanının % 100’ünü almak ve yerleştirmek.