01 02 03 04 05

 

 

 

 

ImageSertifikalı Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Eğitimi

Bebek Dostu Hastanemizde, Diyarbakır Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafında 14-15-16 Haziran tarihleri arasında Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Eğitimi verildi.Detaylar


Image2017 NÜTRİSYONEL DESTEK VE ATIK YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ DÜZENLENDİ

SKS (Sağlıkta Kalite Standartları ) gereği; 2017 yıllık eğitim planımızda yer alan Nütrisyonel Destek ve Atık Yönetimi Eğitimi hastanemiz bünyesindeki çalışanlara yönelik 17/18/19/20/21.04.2017 tarihlerinde 5 (beş) oturum şeklinde Kalp Hastanesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.Detaylar


ImageD.Ü.Hastaneleri 2017 HASTA MAHREMİYETİ EĞİTİMLERİ DÜZENLENDİ

Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) gereği; hastanemiz bünyesindeki idari ve sağlık çalışanlarına (Hekim, Hemşire, Memur, Laborant, Tekniker, Teknisyen, Eczacı vb.) yönelik 3/4/5/6/7 Nisan 2017 tarihlerinde 8 oturum şeklinde (her oturum bir saat) Kalp Hastanesi Konferans Salonunda ‘Hasta Mahremiyeti’ eğitimi düzenlendi.Detaylar


ImageD.Ü.Hastaneleri 2017 BİLGİ GÜVENLİĞİ VE HBYS EĞİTİMLERİ DÜZENLENDİ

SKS (Sağlıkta Kalite Standartları) gereği hastanemiz bünyesinde çalışan sağlıkçılara ve idari personellere yönelik 27/28/29/30 Mart 2017 tarihleri arasında 8 oturumda Kalp Hastanesi Konferans Salonunda “ Bilgi Güvenliği ve HBYS Eğitimi ” düzenlendi.Detaylar


ImageD.Ü.Hastaneleri 2017 Ulusal Renkli Kodlar Eğitimi Düzenlendi

Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) gereği tüm hastanelerimiz bünyesindeki idari ve sağlık çalışanlarına (Hekim, Hemşire, Memur, Laborant, Tekniker, Teknisyen, Eczacı vb.) yönelik 13-17 Mart 2017 tarihleri arasında 8 oturum şeklinde Kalp Hastanesi Konferans Salonu ve Dekanlık İbn-i Sina dersliğinde Ulusal Renkli Kodlar (URK) eğitimleri düzenlendi. Detaylar


ImageD.Ü. Hastaneleri Çalışanlarına 2017 Kimlik ve İzolasyon Tanımlayıcı Eğitimler Düzenlendi

Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) gereği; hastanemiz bünyesindeki sağlık çalışanlarına (Hekim, Hemşire, Laborant, Tekniker, Teknisyen, Eczacı vb.) yönelik 23-27 Mart 2017 tarihleri arasında 5 oturumda Kalp Hastanesi Konferans Salonunda Kimlik ve İzolasyon Tanımlayıcı’ eğitimleri düzenlendi. Detaylar


Image

MUTFAK HİZMETLERİ EĞİTİMİ VERİLDİ

Hastanelerimiz Mutfakta hizmetlerinde personele Talepli Eğitim kapsamında; 23/11/2016- 09/12/2016 tarihleri arasında Servis Hizmetleri Eğitimi, Hijyen Eğitimi ve İletişim Becerileri Eğitimi olmak üzere 3 eğitim, 9 oturumda verildi. Eğitimler, Prof. Dr. Sabahattin PAYZIN dershanesinde gerçekleştirildi. İletişim Becerileri Eğitimini Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim üyesi Doç.Dr. Recep DURSUN, Hijyen Eğitimini Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. M.Emin ERKAN verirken Prof. Dr. Aydın VURAL ve Servis Hizmetleri Eğitimini ise Diyetisyen Pınar SÜLEYMANOĞLU verdi. Söz konusu tarihlerdeki 14:00- 15:00 saatleri arasında toplam 9 saatte gerçekleştirilen eğitimler sonunda, katılımcılar ön teste ve son teste tabii tutuldular.


Image

D.Ü. HASTANELERİ 2016 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ DÜZENLENDİ

6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" ve "Çalışanların İş Sağlığı ve GüvenliğiEğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik" gereği; hastanemiz bünyesindeki idarive sağlık çalışanlarına (Dr., Hemşire, Memur, Laborant, Tekniker, Teknisyen, Eczacı vb.)yönelik 07-22 Kasım 2016 tarihleri arasında 5 oturumda (her oturum bir buçuk gün) Kalp HastanesiKonferans Salonunda İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitimleri düzenlendi.


Image2016 Güvenli Hasta Transfer Eğitimi Verildi.
SKS (Sağlıkta Kalite Standartları ) gereği 2016 yıllık eğitim planımızda yer alan “Güvenli Hasta Transfer Eğitimi” 10/08/2016 tarihinde saat 09:00 ve 14:00’ da olmak üzere 2 oturum şeklinde Başhekimlik Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Güvenli Hasta Transfer Eğitimi Eğitim Biriminde çalışan hemşire Nebahat YEGİN KARAKUZU tarafından anlatıldı. Görevli hasta bakıcılara anlatılan eğitime, iki oturumda toplam 321 çalışan katıldı.

Image

2016 Güvenli Malzeme Tranfer Eğitimi-Temizlik Hizmetleri/Dezenfektan Kullanımı Eğitimi Verildi.

SKS (Sağlıkta Kalite Standartları ) gereği, 2016 yıllık eğitim planımızda yer alanGüvenli Malzeme Transfer Eğitimi ve Temizlik Hizmetleri Dezenfektan Kullanım Eğitimi, 09/08/2016 tarihinde Başhekimlik Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Güvenli Malzeme Transfer Eğitimi’ni Ecz. Zeynep ERDOĞMUŞ ve Temizlik Hizmetleri/Dezenfektan Kullanımı Eğitimi’ni ise Doç. Dr. Recep TEKİN anlattı. Söz konusu eğitimler, bölümlerde görevli temizlik elemanlarına verildi. Eğitim programına toplam 122 çalışan katıldı.


Image 2016 Güvenli Hasta Transfer Eğitimi Verildi.
SKS (Sağlıkta Kalite Standartları ) gereği 2016 yıllık eğitim planımızda yer alan “Güvenli Hasta Transfer Eğitimi” 10/08/2016 tarihinde saat 09:00 ve 14:00’ da olmak üzere 2 oturum şeklinde Başhekimlik Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Güvenli Hasta Transfer Eğitimi Eğitim Biriminde çalışan hemşire Nebahat YEGİN KARAKUZU tarafından anlatıldı. Görevli hasta bakıcılara anlatılan eğitime, iki oturumda toplam 321 çalışan katıldı.

Image 2016 Temel Bilgisayar Eğitimi verildi.
SKS v5’ deki HSÇ04 opsiyonelstandartında:” Çalışan Performansını artırmaya yönelik eğitimler planlanmalıdır. “ denilmektedir. Standart madde gereği ve çalışanlardan gelen talep ile Temel Bilgisayar Eğitimi 30/05/2016 ile 03/06/2016 tarihleri arasında Otomasyon Birim Sorumlusu Okutman Murat AĞAR tarafından verildi. Program İyi Hekimlik Uygulamaları ( İHU) bilgisayar laboratuvarında, talepte bulunan çalışanlara anlatıldı. Söz konusu tarihlerdeki(pazartesi, Çarşamba ve Cuma) günlerinde 14:00- 16:00 saatleri arasında toplam 6 saatte verilen teorik ve uygulama eğitimlerinin faydalı olduğu katılımcılar tarafından belirtildi.


Image 2016 Numune Alımı ve Transfer Eğitimi verildi.
SKS (Sağlıkta Kalite Standartları) gereği 2016 yıllık eğitim planımızda yer alanNumune Alımı ve Transferi Eğitimi 30/05/2016 ve 31/05/2016 tarihleri arasında 4 (dört ) oturum şeklinde başhekimlik konferans salonunda gerçekleştirildi. Numune Alımı ve Transferi Eğitimi’ni Başhekim yardımcısı Doç. Dr. Mutalip ÇİÇEK tarafından anlatıldı. Eğitime Toplam 382 çalışan katılım sağladı.
Image 2016 İletişim Eğitimi Verildi.
SKS (Sağlıkta Kalite Standartları) gereği çalışanlardan gelen talep ile iletişim eğitimi 30/06/2016 tarihinde 12:00 ile 13:00 saatleri arasında Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim görevlisi Doç.Dr. Recep Dursun tarafından verildi. Program kalp hastanesi konferans salonunda gerçekleştirildi.  Eğitime 45 çalışan katılım sağladı.

Image2016 Hasta Güvenliği ve Çalışan Güvenliği Eğitimleri verildi
SKS (Sağlıkta Kalite Standartları ) gereği 2016 yıllık eğitim planımızda yer alan Hasta Güvenliği ve Çalışan Güvenliği Eğitimleri, 21/04/2016, 22/04/2016 ve 27/04/2016 tarihlerinde 5 (beş) oturum şeklinde başhekimlik konferans salonunda gerçekleştirildi. Hasta Güvenliği Eğitimi’ni Hastane Müdür Yardımcısı İsmail KARAMAN ve Çalışan Güvenliği Eğitimi’ni ise Eğitim Birim Sorumlusu Murat BİÇİMLİ anlattı. 21/04/2016 tarihindeki iki oturuma 418 çalışan ve 22/04/2016 tarihindeki iki oturuma ise 522 çalışan katılım sağladı. Ayrıca 27/04/2016 tarihinde, Hasta Güvenliği ve Çalışan Güvenliği Eğitimleri, Kalite Uzmanı Eylem Can ÖZDEMİR tarafından 128 ameliyathane çalışanına verildi.

Image

2016 Güvenlik Raporlama Sistemi (GRS) Olay Bildirimi ve URK Eğitimleri verildi.
SKS (Sağlıkta Kalite Standartları) gereği 2016 yıllık eğitim planımızda yer alan Güvenlik Raporlama Sistemi (GRS)- Olay Bildirimi ve URK ( Ulusal Renkli Kodlar) Eğitimleri 23/05/2016 ve 24/05/2016 tarihlerinde 4 (dört ) oturum şeklinde başhekimlik konferans salonunda gerçekleştirildi. GRS-Olay Bildirimi ve URK Eğitimi’ni Eğitim Birim Sorumlusu Murat BİÇİMLİ anlattı. 23/05/2016 tarihindeki iki oturuma 326 çalışan ve 24/05/2016 tarihindeki iki oturuma ise 317 çalışan katılım sağladı.

Image

2016 Genel Uyum Eğitimi Verildi.
SKS (Sağlıkta Kalite Standartları) gereği 3 ayda 1 verilmesi gereken yeni başlayan çalışanlarımıza Genel Uyum Eğitimi 29/06/2016 tarihinde başhekimlik konferans salonunda mesai saatleri (08:30-16:45) içinde gerçekleştirildi. Eğitimin içeriğindeHasta ve Çalışan Güvenliği Eğitimi, Kalite Eğitimi, Enfeksiyon Eğitimi ve Hastane Tanıtımı gibi konulara yer verildi.

Image

2016 El Hijyeni Eğitimi verildi.
Hastanelerimiz İdari ve Destek Hizmetleri Biriminde görevli personellere Talepli eğitim olarak (Çamaşırhane,Morg, Terzi ve Berber) 09/06/2016 tarihinde El Hijyeni eğitimi verildi. Eğitim,İyi Hekimlik Uygulamalarında  ( İHU-2) gerçekleştirildi. Enfeksiyon Hastalıklarından Doç. Dr. Fatma BOZKURT tarafından söz konusu birim çalışanlarına işlerinde karşılaşabilecekleri bulaş durumlarında yapılması gerekenler ve el hijyeni hakkında bilgi aktarıldı.

Image

 

Sağlık Hizmetleri kalite standartları (SHKS) kapsamında, mutfak hizmetleri çalışanlarına İletişim Becerileri-Hijyen-Servis eğitimleri verildi.


İş Sağlığı VE Güvenliği Eğitimi.

2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerine Teknik Bakım Ekip'i ile start verildi.


2015 Hizmet İçi Eğitimlerine Başladı.