01 02 03 04 05
 

Üniversitemiz çocuk hastanesi yeni modern binasında 88 yatak kapasitesi ile hizmete girmiştir.

Hastanemiz 5 katlı binası ile zemin kat poliklinikler ve acil polikliniği hasta danışma bürosu hasta hakları kan alma odası emzirme odası 1. katta çocuk endokrin ve acil kliniği 2. kat 8 yatak kapasiteli yoğun bakım ünitemiz ve çocuk intaniye – nöroloji kliniği 3.kat çocuk hematoloji-onkoloji servisi ve çocuk göğüs kliniği 4. kat çocuk nefroloji çocuk gastroenteroloji ve büyük çocuk kliniği mevcuttur.

Dokuz poliklinik 10 klinik ayrıca eski binamızda 30 küvözlü yenidoğan ünitesi mevcuttur. Ayaktan 10 hasta kapasiteli kemoterapi ünitesi ile pediatrik hematoloji ve onkoloji hastalarına hizmet vermektedir.

Modern binamızda 15 yatak kapasiteli çocuk onkoloji hematoloji servisi bölgemizdeki lösemi talasemi itp anemi vb hematoloji hastalara hizmet vermektedir.

Çocuk nöroloji polikliniği ve 6 yatak kapasiteli nöroloji kliniği, yeni alınan EEG cihazımızla bölgedeki nörolojik problemleri olan hastalarımıza ayaktan veya yatarak tedavi hizmeti verilmektedir.

Çocuk göğüs polikliniği ve 13 yatak kapasiteli çocuk göğüs kliniği ile çocukluk döneminde sık görülen hastalıklara yönelik solunum fonksiyon testi, ter testi yapılmaktadır.

Yeni açılan modern binamızda hasta odaları 2 kişilik olup her oda klimalı televizyon ve duş kabini lavabo bulunmaktadır. Hasta yatağı başında acil durumlar için alarm sistemi ile nöbetçi hemşire ve doktora ulaşılabilmektedir.

Yenidoğan ünitemizde 30 küvöz mevcut olup prematür sepsis sarılıklı bebekler sarılığı çok yüksek bebek hastalarımıza gerektiğinde kan değişimi yapılmaktadır. Üniversitemiz kadın doğum kliniği ile koopere çalışılmakta olup burada doğan prematür bebekler anomali veya yenidoğan ünitesinde izlenecek olan hastalar transport küvöz ile yer ayarlanarak uygun koşullarda yenidoğan ünitemize transfer edilmektedir.

Çocuk endokrin kliniğimize büyüme gelişme geriliği tip 1 diabet erken ve geç puberte hirsutizmus gibi hastalar yatmakta olup bu hastalara gerekli testler yapılmaktadır.

Çocuk acil polikliniği 112 ve diğer bölge hastaneleriyle koopere bir şekilde hasta kabulü yapmaktadır.