tel randevu2

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 0850 480 21 00

Performans Birimi

Performans Birimi Hastanemizin B katında yer almaktadır. Hastane personellerin performans ödemesini, asgari geçim indirimi, nöbet ve icap ücretleri, izinlerin hesaplanması (doğum izni, babalık izni,  ölüm  izni,  mazeret  izni,  rapor,    refakat  izni  vb.)  denge  tazminatı,  terfi  kıdemi  gibi  bilgiler performans biriminde güncellenir.

Ulaşım: Tıp Fakültesi derslikleri üstü 2.kat 

Dahili: 4243