Otomasyon Merkezi (HBYS)

Otomasyon Merkezi, Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Merkezi(HBYSM) olarak, Hastaneler Başhekimliği tarafından Ekim-2016 yılında aşağıda belirtilen yeni adresinde; Veri tabanı ve bilgi güvenliği, Yazılım Destek, Network-donanım destek, Mevzuat ve Eğitim destek, İdari destek ve Teknik Destek Hizmetleri ana boyutları kapsamında yeniden yapılandırılarak;

  • DÜ Hastaneleri Başhekimliğine(Poliklinik, Klinik, Yoğum Bakım Üniteleri, Ameliyathaneler, Laboratuvarlar, Eczane, Satın alma, Ayniyat, Vezne, diğer idari ve teknik birimler),
  • DÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne(DÖSİM),
  • DÜ Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğüne,
  • DÜ Tıp Fakültesi Dekanlığına,

Bilgi İşlem ve Teknik Hizmetler komisyonu marifetiyle; Bilgi işlem ağı üzerinden hizmet sunmak, toplanan bilgi verilerin sistem üzerinde ve düzenli bir şekilde muhafaza edilmesini sağlamak, Yazılım, Donanım ve kablolama ile ilgili işlemlerin yapılmasını sağlamak ve özellikle bilgi işlem sisteminin kesintisiz hizmet vermesi için gerekli tedbirleri almak, sistem için gerekli makine ve teçhizatın temini için başhekimliğe öneride bulunmak ve sistemin teknik yönden gelişmesini sağlamak amacı ile AR-GE çalışmalarını koordine etmek, hastanede veri giriş ve takibinde görev alacak personele gerekli eğitimi vermek, idarece ihtiyaç duyulan bilgileri yazılı ve/veya sistem üzerinden verilmesi görevlerini sürdürmektedir.

Ayrıca HBYSM Teknik Destek Hizmetleri Birimi ve Sistem Merkezi ana boyutunda belirtilen görevler çerçevesinde mevcut adresinde; Hastane iş ve işlemlerinde kullanılacak tüm Bilgisayar, yazıcı, network ağı vb. bilgisayar destek cihazlarının; temini, talebi, alımı, bakımı ve onarımı, servis ihtiyacı kararı vb. iş ve işlemleri ile Sistem Bakımı ve Güvenliği sağlamaktadır.

İletişim: Dicle Üniversitesi Hastaneleri Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Merkezi(HBYSM) Yönetim Birimi Tıp Fakültesi Derslikleri üstü 2.Kat, 21280, SUR/DİYARBAKIR, E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel : 0 412 248 80 01 16 Hat, Faks : 0 412 248 85 23,

HBYS Merkezi Dahililer :

Teknik Servis Yazılım : 4858 

Teknik Servis Donanım : 4347

Onkoloji Hastanesi Otomasyon Arıza: 5717

Kalp Hastanesi Otomasyon Arıza : 1030

Acil Hastanesi Otomasyon Arıza : 4816

Onkoloji Hastanesi Otomasyon Yönetim Birimi : 5664

Probel Yazılım Destek  : 5690 - 5692 - 5694 - 5624

Mesai Dışı Saatler Otomasyon Arıza: 4182

Sağlıkta Kalite Standartları 

 

"Mükemmelliğe Yolculuk" sloganıyla çıktığımız kalite yolculuğuna, Ulusal ve Uluslararası Kalite Kurum ve Kuruluşlarından aldığımız belgeler ile hizmetlerimizi tescilleyerek siz değerli hastalarımız ve hasta yakınlarımıza en iyi sağlık hizmetini sunmaya devam ediyoruz.

Online Başvuru Formu 

 

Hastanelerimizden hizmet aldığınız süre içerisinde hizmet süreçlerimiz hakkında online başvuru formu üzerinden, öneri, istek ve şikayetlerinizi bildirerek hizmetlerimizin daha iyi olmasına katkı sunabilirsiniz. Lütfen Hastanelerimizde aldığınız hizmet süreciyle ilgili görüşlerinizi bize bildiriniz.

advantage033

Health Tourism

 

Dicle University Medical Faculty Hospitals not only serve our region but also serve all Middle Eastern and Asian countries, especially neighboring countries. This service is one of the most important events in the history and geographical location of Diyarbakir.