tel randevu2

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 0850 480 21 00

Otomasyon Merkezi (HBYS)

Otomasyon Merkezi, Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Merkezi(HBYSM) olarak, Hastaneler Başhekimliği tarafından Ekim-2016 yılında aşağıda belirtilen yeni adresinde; Veri tabanı ve bilgi güvenliği, Yazılım Destek, Network-donanım destek, Mevzuat ve Eğitim destek, İdari destek ve Teknik Destek Hizmetleri ana boyutları kapsamında yeniden yapılandırılarak;

  • DÜ Hastaneleri Başhekimliğine(Poliklinik, Klinik, Yoğum Bakım Üniteleri, Ameliyathaneler, Laboratuvarlar, Eczane, Satın alma, Ayniyat, Vezne, diğer idari ve teknik birimler),
  • DÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne(DÖSİM),
  • DÜ Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğüne,
  • DÜ Tıp Fakültesi Dekanlığına,

Bilgi İşlem ve Teknik Hizmetler komisyonu marifetiyle; Bilgi işlem ağı üzerinden hizmet sunmak, toplanan bilgi verilerin sistem üzerinde ve düzenli bir şekilde muhafaza edilmesini sağlamak, Yazılım, Donanım ve kablolama ile ilgili işlemlerin yapılmasını sağlamak ve özellikle bilgi işlem sisteminin kesintisiz hizmet vermesi için gerekli tedbirleri almak, sistem için gerekli makine ve teçhizatın temini için başhekimliğe öneride bulunmak ve sistemin teknik yönden gelişmesini sağlamak amacı ile AR-GE çalışmalarını koordine etmek, hastanede veri giriş ve takibinde görev alacak personele gerekli eğitimi vermek, idarece ihtiyaç duyulan bilgileri yazılı ve/veya sistem üzerinden verilmesi görevlerini sürdürmektedir.

Ayrıca HBYSM Teknik Destek Hizmetleri Birimi ve Sistem Merkezi ana boyutunda belirtilen görevler çerçevesinde mevcut adresinde; Hastane iş ve işlemlerinde kullanılacak tüm Bilgisayar, yazıcı, network ağı vb. bilgisayar destek cihazlarının; temini, talebi, alımı, bakımı ve onarımı, servis ihtiyacı kararı vb. iş ve işlemleri ile Sistem Bakımı ve Güvenliği sağlamaktadır.

İletişim: Dicle Üniversitesi Hastaneleri Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Merkezi(HBYSM) Yönetim Birimi Tıp Fakültesi Derslikleri üstü 2.Kat, 21280, SUR/DİYARBAKIR, E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel : 0 412 248 80 01 16 Hat, Faks : 0 412 248 85 23, Dahili : 4799-4781

HBYSM Teknik Destek Hizmetleri Birimi ve Sistem Merkezi

Merkez Poliklinikler Binası Giriş Katı (Otomasyon Merkezi), Tel:4577-4883-4182-4769-4565-4327-4884-4035,