01 02 03 04 05
 

 

Anesteziyoloji
Her türlü acil ve elektif cerrahi operasyonun modern anestezi teknikleri ile gerek genel ve gerekse rejyonal (spinal-epidural anestezik, periferik sinir blokları gibi)  anestezi altında gerçekleşmesini sağlar. Ayrıca ameliyathane dışı invaziv ve noninvaziv girişimsel işlemlerde (taş kırma, endoskopik girişimler, radyolojik girişimler, EKT gibi) uygulanana sedoanaljezi de ekiplerimizce başarı ile yerine getirilmektedir.

Reanimasyon
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı bünyesinde yer alan Yoğun bakım (Reanimasyon) Ünitesinde bir profesör nezaretinde araştırma görevlisi doktorlar, 15 hemşire, 10 personel çalışmaktadır Yoğun bakım ünitemizde 8 yatak ile politravma, entoksikasyonlar, ARDS, sepsis, şok, postoperatif solunum yetmezliği v.b. durumları nedeniyle sürekli gözlem altında olmaları gereken ve yaşamsal fonksiyonları değişik cihazlar ile desteklenen bir hasta gurubuna hizmet verilmektedir. Yoğun bakım ünitemiz teknolojik açıdan ve uygulanan tedavi ve bakım hizmetleri açısından dünya standartlarında hizmet vermektedir. Eğitimde, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Eğitimi içinde yer alan yoğun bakım ile ilgili müfredat programı uygulanmaktadır. Günde iki kez öğretim üyesi ile birlikte büyük vizit, iki kez ara vizit yapılmaktadır. Gece viziti, gecenin nöbetçi şef asistanı eşliğinde ve diğer asistanlar ile birlikte yapılmaktadır.

Algoloji
Ülkemizde ilk kez 1985 yılında İstanbul Üniversitesinde kurulan Algoloji kliniğinden örnek alınarak üniversitemizde 2004 yılında kurulmuştur. Algoloji birimimiz kronik ağrı çeken hastaların tedavilerini üstlenmiştir.
Algoloji kliniğimizde klinik farmakoloji, nörostimülasyon teknikleri, sinir blokları, cerrahi teknikler,  kanserli hastalarda ağrı ve palyatif bakım desteği, geriatrik ağrı, çeşitli meslek hastalıklarında ortaya çıkan ağrı çalışma programımıza dahildir. Kronik bening nedenli ağrısı olan hastalara ağrının yerine göre radyofrekans termokoagülasyon cihazı ile faset denervasyonu, periferik sinir blokları, gasser ganglion bloğu, farmakolojik tedavi yöntemleri uygulanmakta, kansere bağlı ağrısı olan hastalara yaşamlarının son dönemlerini insanlık onuruna yakışan şekilde geçirmeleri için farmakolojik yöntemler, nörolitik ajanlarla sinir blokları, periferik ve santral sinir blokları, morfin uygulaması için kalıcı kateter, port, pompa sistemlerinin yerleştirilmesi uygulanmaktadır.
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalına bağlı Algoloji biriminde bir doçent, bir Araştırma görevlisi, 4 hemşire, 1 personel çalışmaktadır. Birimimiz poliklinik ve yatan hasta servisi olarak hizmet vermektedir.