01 02 03 04 05
 

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI

Güler yüzlü ve kaliteli takip ve tedavi hizmetleriyle sadece ilimizde değil tüm Türkiye’de vatandaşlarımızın gönlünde ayrı bir yer edinen fizik tedavi ve rehabilitasyon birimimiz gerek akademik çevrelerde gerekse halkımızın nezdinde büyük takdir ve beğeni toplamaktadır. Daha önce çocuk acil servisi olarak hizmet veren binanın kliniğimize tahsis edilmesiyle hizmet kapsamını daha da geliştiren birimimiz ikisi genel poliklinik olmak üzere, romatoloji, rehabilitasyon ve ağrı poliklinikleri, ayaktan tedavi ünitesi ve yataklı servisiyle kendisiyle yarışarak halkımıza hizmet vermeye devam etmektedir. Yılda ortalama 600 hastaya yatırılarak tedavi, 700 hastaya ayaktan tedavi, 30.000 civarında hastaya da poliklinik hizmeti verilmektedir.

POLİKLİNİK HİZMETLERİ

Genel Poliklinikler

İki genel polikliniği ile günde ortalama 120 hastaya hizmet veren genel polikliniklerimizde öğretim üyelerinin eşliğinde muayeneleri yapılan hastalarımızın takip gerektiren hastalıkları tespit edildiğinde spesifik polikliniklerimize yönlendirilerek tedavileri düzenlenmektedir. Ayaktan fizik tedavi uygulamaları gerektiren durumlarda yine aynı binada bulunan tedavi ünitemizde  hastalarımızın tedavileri aynı gün başlatılabilmektedir.

Romatoloji Polikliniği

Genel polikliniklerimizde romatizmal hastalık tanısı alan veya daha önce başka merkezlerce tanı koyulmuş olan hastalarımızın ayrıntılı muayeneleri öğretim üyeleri eşliğinde yapılarak takip dosyaları açılmakta ve düzenli kontrollerle tüm verileri not edilmektedir. Bu sayede hastalarımızın klinik durumları ve tedaviye cevapları daha ayrıntılı ve hassas olarak takip edilebilmektedir. Daha önce romatizmal hastalıklar polikliniği adı altında hizmet vermeye başlayan polikliniğimizde hastalarımızın 7 yıl önceki kayıtları ve kan tetkikleri sonuçlarına dahi rahatça ulaşılabilmektedir.

 

Rehabilitasyon Polikliniği

Çeşitli travma veya hastalıklara bağlı hareket yeteneğinin bir kısmını veya tamamını kaybetmiş hastalarımızın günlük yaşamlarına yeniden dönebilmeleri ve yaşam kalitelerini arttırmalarını hedefleyen polikliniğimizde hastalar ayaktan veya yatarak rehabilitasyon programına alınarak tedavi edilmektedirler. Hastalarımızın önerilen ortez ve protezlerlerle ilgili eğitimleri, iş ve uğraşı terapileri ve egzersizleri, ilgili öğretim üyeleri ve fizik tedavi teknikerleri gözetiminde yapılmakta, rehabilitasyon sonrası destekleyici ev egzersiz programları düzenlenerek sosyal yaşama yeniden kazandırılmaları hedeflenmektedir.


Algoloji Polikliniği
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalına başvuran hastaların çoğunda ağrı şikayeti ön plandır. Ayrıca kronik ağrılı hastalar da azımsanmayacak orandadır. Ağrılı hastalarda etiyolojinin araştırılması, ilgili diğer disiplinlerle multi-interdisipliner yaklaşımı, uygun medikal tedavisinin başlanması ve fiziksel tıp ve rehabilitasyon uygulamalarının yapılması ve hasta ve yakınlarının eğitilmesi konusunda, ağrılı hastanın takibi, kısaca ağrılı hastaya yaklaşım konusunda yeterli tecrübeye sahip olan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı bunlara ilave olarak ağrı konusundaki lisans, lisansüstü ve mezuniyet sonrası teorik ve pratik eğitim ve araştırma konusunda gerekli bilgi birikimi ve alt yapıya sahiptir. Ayrıca Anabilim Dalımızda Algoloji yan dal uzmanlık belgesi sahibi iki öğretim üyesi mevcuttur.
Kliniğimizde ağrı tedavisi ile ilişkili aşağıdaki girişimsel işlemler yapılmaktadır;
- Omuz, dirsek, el bileği, diz, ayak bileği, eklemleri gibi tüm ekstremitelerin ağrılı patolojilerinde eklem içi injeksiyonları
- Sakroiliak eklem, kalça eklemi gibi derin eklemlerin ağrılı patolojilerinde eklem injeksiyonları
- Karpal tünel sendromu, subakromial sıkışma sendromu, epikonilit, bursit, palntar fasiit gibi ağrılı patolojilerde yumuşak doku injeksiyonları
-  Oksipital nevralji tedavisinde steroid injeksiyonu
-  Lomber disk hernisinde transforaminal epidural steroid injeksiyonu
-  Spinal stenoz tedavisinde kaudal epidural injeksiyonlar
-  Koksidini tedavisinde koksiks injeksiyonu, impar ganglion blokajı
-  Omuz patolojilerinde supraskapular sinir blokajı
-  Miyofasial ağrı tedavisinde tetik nokta injeksiyonları
-  Paravertebral injeksiyonlar
- Miyofasial ağrı sendromunda, tendinitlerde ve osteoartrit’te ağrı kesmek amaçlı arı injeksiyonu

Ayaktan Tedavi Ünitesi
Günde ortalama 50 hastaya kaliteli ve güleryüzlü hizmet sunan ayaktan tedavi ünitemizde hastalar son model, gelişmiş ve düzenli kalibrasyonları yapılan cihazlarla tedavi görmektedir. Ünitemizde TENS, ultrason lazer ve whirlpool cihazlarının yanında ESWT ve çok az merkezde bulunan manyetoterapi cihazı bulunmaktadır. Öğretim üyelerimizin gözetiminde ve fizik tedavi teknikerlerimiz ve hemşirelerimiz eşliğinde rehabilitasyon uygulamaları aynı ünite içerisinde yapılabilmekte, muayeneler günlük olarak rehabilitasyon takip formlarına işlenmekte, bu şekilde hastalarımızın klinik durumlarındaki iyileşme ve tedavi başlangıcına göre kaydettikleri ilerleme daha objektif olarak değerlendirilebilmektedir.

YATAKLI TEDAVİ ÜNİTESİ

Fiziksel tıp ve rehabilitasyon servisinde 27, romatoloji-algoloji servisinde 20 olmak üzere toplam 47 yatakla hizmet veren birimimizde ayrı bir fizik tedavi ünitesi daha bulunmaktadır. Rehabilitasyon salonunda gün boyu çalışma imkanı olan hastalarımızın odalarında televizyon ve buzdolabı bulunmaktadır. VIP odalarımız tek kişilik olarak dizayn edilmiştir.
Kliniğimizde bulunan ultrasound ünitesinde kas ve iskelet sistemi hastalıklarının tanısı konulmakta ve girişimsel tedaviler uygulanmaktadır.
Kliniğimizde EMG ünitemizde haftanın bir günü tuzak nöropati, brakiyal pleksus, polinöropati, periferik sinir hasarı gibi patolojileri değerlendrimek amacıyla EMG yapılmaktadır.
Algoloji birimimizde bel,boyun fıtıkları,kanal darlıkları,çeşitli omuz patolojilerine yönelik enjeksiyonlar yapılmakta,hastalarımızın ameliyata gerek olmadan ağrıları  ortadan kaldırılmaktadır.

Güleryüzlü ve kaliteli sağlık hizmeti vizyonunun değişmez bir parçası olan fizik tedavi anabilim dalı, öğretim üyeleri, hemşireleri, fizik tedavi teknikerleri ve personeliyle hastalarımıza daha iyi hizmet verebilmek amacıyla kendisiyle yarışmaya geçmişte olduğu gibi gelecekte de yine devam edecekti